Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Projekt VARUJVODO

Kratek opis projekta

Posavje tudi na področju čiščenja komunalnih odpadnih voda na podeželju sodeluje. S skupnim projektom VARUJVODO smo uspešno kandidirali na razpisu za črpanje evropskih sredstev.

Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. Zato bodo občine v tem projektu sofinancirale odprtje svetovalne pisarne v vsaki posavski občini, ki bo delovala do leta 2023.

Urnik delovanja svetovalnih pisarn se nahaja na povezavi: URNIK

Lokacije svetovalnih pisarn se nahajajo na povezavi: LOKACIJE

Dodatne informacije na telefonski številki: 07 48 17 233


Brošura

Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov

Video

Predstavitev projekta "Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov"

Novice

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane