PROJEKT JE SOFINANCIRAN IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA: EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE.

 • Geološki stolpec

  Kamninsko zgradbo nekega območja prikazuje geološki stolpec, kjer si lahko na enem mestu ogledamo njihovo zgodovino in sestavo. Kamnine so v steber postavljene od najstarejših spodaj do najmlajših na vrhu.

 • Informativne table na vodovarstvenih območjih

  Vodovarstvena območja so osnova za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo. V neposredni bližini vodnih virov so omejitve zelo stroge. Vsaka dejavnost ali poseg v prostor, ki bi ogrožal kakovost ali količino vodnega vira, je prepovedana oziroma omejena.
 • Pilotna mala komunalna čistilna naprava s filtrnim medijem

  Mala komunalna čistilna naprava s filtrnim medijem je enostavna za upravljanje in vzdrževanje ter za delovanje ne potrebuje elektromehanske opreme, v kolikor to omogoča naklon terena. Zasuta je z zemljino in utrjena s travinjem ter tako neopazna okolici. Je pohodna, površina je primerna za raznovrstne aktivnosti.
 • Kombinirana rastlinska čistilna naprava

  Glavne prednosti rastlinske čistilne naprave predstavljajo delovanje brez dodatne energije, enostavno vzdrževanje in možnost ponovne uporabe ustrezno prečiščene odpadne vode.

Svetovalna pisarna

Najobsežnejša aktivnost projekta je vzpostavitev brezplačne svetovalne pisarne za male komunalne čistilne naprave, ki deluje v vseh posavskih občinah. Namen je podati občanom enovite in strokovne informacije glede izbire, vgradnje ter vzdrževanje male komunalne čistilne naprave. Svetovalna pisarna bo delovala do konca leta 2023.

 • Dodatne informacije na telefonski številki: 07 48 17 233

 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Brošura

Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov

Video

Predstavitev projekta "Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov"

Novice

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane