Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Predstavitev modela vodonosnika na Dnevu brez avtomobila v Brežicah

Naše ozaveščevalne aktivnosti, ki smo jih običajno v jesenskem obdobju izvajali po šolah, so zaradi trenutnih razmer omejene. Se pa z veseljem odzovemo vabilu predstavitvam na prostem kot je bilo to na prireditvi Dan brez avtomobila v sklopu letošnjega Evropskega tedna mobilnosti v Brežicah.  Na dogodku smo sodelovali s Komunalo Brežice.

V sklopu projekta Varujvodo sta svetovalec za male komunalne čistilne naprave Aleš Levičar in študentka Tina Živič predstavila hidrogeološki model vodonosnika, ki je ena od pridobitev projekta. Več kot 250 otrok  iz brežiških osnovnih šol je v skupinah  z zanimanjem spremljalo razlago kamninske sestave Krško-Brežiškega polja, povezavo med površinskimi in podzemnimi vodami, vpliv kmetijstva in neočiščene odpadne vode iz greznic na onesnaženje podtalnice ter ukrepe za varovanje virov pitne vode. Model so si z zanimanjem ogledali tudi naključno mimoidoči občani.

Vsak učenec je prejel tudi brošuro s poučnimi informacijami, ki je tudi nastala v okviru projekta VARUJVODO.

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane