Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Partnerji in njihove naloge v projektu

Občina Krško

www.krsko.si

Občina Krško (vodilni partner) vodi ter koordinira projekt med partnerji. Izvaja tudi naslednje aktivnosti v projektu:

  • Nabava informativnih tabel za vodovarstveno območje Rore in Krško polje,
  • nabava hidrogeološkega modela vodonosnika,
  • postavitev geološkega stolpca,
  • objave na lokalni Ansat TV in Posavskem obzorniku, katerih pokritost zajema območje vseh šestih posavskih občin.

Kostak d. d.

www.kostak.si

Kostak, d. d., (partner) za potrebe svetovanja občanom posavskih občin zagotovi svetovalno pisarno za svetovanje uporabnikom o učinkovitem delovanju MKČN in o sonaravnem. Postavi pilotno infiltracijsko malo komunalno čistilno napravo, sodeluje pri izvajanju delavnic, vodenju ogledov za šole ter pri pripravi vsebin za različne medije.


Zavod Svibna

www.zavod-svibna.si

Zavod Svibna (partner) izvaja aktivnosti na območju krške občine. V okviru projekta v namen raziskav in razvoja postavi pilotno kombinirano rastlinsko čistilno napravo, zasnovano iz treh zaporednih gred, za prednostni namen ponovne uporabe odpadnih vod v kmetijstvu, kot tudi za ostale namene. Prav tako sodeluje pri izvajanju delavnic.


Komunala Brežice d. o. o.

www.komunala-brezice.si

Komunala Brežice, d. o. o., (partner) izvaja aktivnosti na območju brežiške občine. Zagotovi prostor in strokovno pomoč za delovanje svetovalne pisarne na območju brežiške občine, postavi pet informativnih tabel za vodovarstveno območje in geološki stolpec, in sicer pri osnovnih šolah v Brežicah, Artičah, Cerkljah ob Krki in na Bizeljskem. Prav tako sodeluje pri izvajanju delavnic, vodenju ogledov za šole na njihovem območju ter pri pripravi vsebin za različne medije.


Komunala d. o. o. Sevnica

www.komunala-sevnica.si

Komunala, d. o. o., Sevnica, (partner) izvaja aktivnosti na območju sevniške občine. Zagotovi prostor in strokovno pomoč za delovanje svetovalne pisarne na območju sevniške občine, postavi informativno tablo za vodovarstveno območje in geološki stolpec. Prav tako sodeluje pri izvajanju delavnic, vodenju ogledov za šole na njihovem območju ter pri pripravi vsebin za različne medije, naroči tri 10 min filme.

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane