Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Urnik delovanja svetovalnih pisarn

Ponedeljek, 31. 8. Torek, 1. 9. Sreda, 2. 9.. Četrtek, 3. 9. Petek, 4. 9.
Druge aktivnosti projekta Brežice (7.00-15.00) Krško (10.00-15.00) Sevnica (7.00-15.00) Krško (7.00-15.00)
Bistrica ob Sotli (16.00-18.00)
Ponedeljek, 7. 9. Torek, 8. 9. Sreda, 9. 9. Četrtek, 10. 9. Petek, 11. 9.
Krško (7.00-10.30) Brežice (7.00-15.00) Radeče
(9.00-17.00)
Sevnica (7.00-15.00) Krško (7.00-15.00)
Kostanjevica na Krki (11.30-15.00)
Ponedeljek, 14. 9. Torek, 15. 9. Sreda, 16. 9. Četrtek, 17. 9. Petek, 18. 9.
Druge aktivnosti projekta Krško (7.00-10.30) Brežice
(7.00-15.00)
Sevnica (7.00-15.00) Krško (7.00-15.00)
Brežice (11.30-15.00)
Ponedeljek, 21. 9. Torek, 22. 9. Sreda, 23. 9. Četrtek, 24. 9. Petek, 25. 9.
Krško (9.00 - 17.00) Druge aktivnosti projekta Sevnica (9.00-17.00) Brežice (7.00-15.00) Krško (7.00-15.00)
Ponedeljek, 28. 9. Torek, 29. 9. Sreda, 30. 9. Četrtek, 1. 10. Petek, 2. 10.
Druge aktivnosti projekta Brežice (7.00-15.00) Krško (10.00-15.00) Sevnica (7.00-15.00) Krško (7.00-15.00)
Bistrica ob Sotli (16.00-18.00)
Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane