Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Danes smo se z učenci tretjega razreda OŠ Podbočje pogovarjali o vodi

Predstavnice družbe Kostak Nina Resnik, Špela Arh Marinčič in študentka Nina Kavčič, so danes obiskale Osnovno šolo Podbočje. Z učenci 3. razreda so se pogovarjali o vodnem krogu, pomenu vode za ljudi, o vodnem odtisu, načinu ravnanja z odpadno vodo in kaj vse ne sodi v kanalizacijo ter kako lahko vsi skupaj pripomoremo k varovanju pitne vode.

V nadaljevanju je Nina Resnik predstavila model vodonosnika Krško – Brežiškega polja. Otroci so si z velikim zanimanjem ogledali simulacijo kroženja vode v naravi, način črpanja vode iz vrtine ter posledice onesnaženja podtalnice, ki jih lahko povzroči tudi kmetijstvo ter nepravilno odvajanje odpadne vode v okolje. Učenci so sodelovali tudi pri terenskih meritvah (izmerili so temperaturo vode, motnost ter vsebnost prostega dezinfekcijskega sredstva) in vzeli vzorec za mikrobiološke preiskave.

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane