Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Obiskali smo 5. razrede v OŠ Jurija Dalmatina

Danes, 26. aprila, smo Špela Arh Marinčič, Nina Leskovar Ferme ter svetovalec Aleš Levičar, učencem petih razredov Osnovne šole Jurija Dalmatina iz Krško predstavil pot pitne vode od vodnih virov do njihovih domov, načine priprave, objekte na vodovodu in kroženje vode v naravi. Seznanili smo jih s kanalizacijskimi omrežji in kje čistimo odpadno vodo, če živimo v mestu. Svetovalec je učencem predstavil načine ravnanja z odpadno vodo, na območjih kjer ni zgrajena javna kanalizacija. Nekaj manj kot 100 petošolcev je z zanimanjem sodelovalo pri razpravi kaj in zakaj ne sodi v odtoke hišne kanalizacije.

Za vsebino so odgovorni partnerji projekta VARUJVODO, organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoj podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
varujvodo.si | © vse pravice pridržane